O stronie

Benjamin Graham – nauczyciel i mentor Warrena Buffeta - uważał, iż inteligentny inwestor może konsekwentnie osiągać ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji w akcje i obligacje. W swojej klasycznej książce „Inteligentny Inwestor”, Graham przedstawił zbiór wskazówek które składają się na strategię inwestycyjną którą można nazwać potocznie inwestowaniem w wartość. Jej podstawą jest założenie iż giełdowa cena obligacji czy akcji danej spółki (jak i cały rynek) cyklicznie waha się od poziomu odzwierciedlającego nieuzasadniony pesymizm do poziomu odpowiadającemu przesadnemu optymizmowi czy nawet euforii. Dla Grahama, inteligentny inwestor to realista który kupuje od pesymistów i sprzedaje optymistom. Akcje kupione po cenie znacząco niższej (czyli z dużym marginesem bezpieczeństwa - idee fixe Graham’a) od rzeczywistej wartości reprezentowanej przez nie części dochodowego biznesu sprzedaje dopiero wtedy, gdy (prędzej czy później) wahadło wychyli się w drugą stronę i ich cena powróci do średniego poziomu.

Czy to działa? W swojej książce Graham, na podstawie własnych doświadczeń, udowadnia że tak. Ponadto, Amerykańskie Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych (AAII) śledzi na bieżąco wyniki portfeli akcji dobranych według kilku metod Grahama - sugerowanch m.in. dla inwestorów defensywnych (Defensive Investor) jak i inwestorów aktywnych (Enterprising Investor). Stopy zwrotu osiągnięte za ostatnie 3, 5, 10 lat, plasują strategię Grahama w czołówce najlepszych strategii wyboru akcji monitorowanych przez AAII. Potencjalną skuteczność strategii dla inwestorów aktywnych (Enterprising Investor) w warunkach polskich badała redakcja dziennika „Parkiet”. Przeprowadzona na potrzeby artykułu symulacja wykazała iż średnia roczna składana stopa zwrotu w latach 2006-2010 wynosiłaby ponad 25%, podczas gdy WIG zyskał w tym okresie średnio 4,9% rocznie.

Misją serwisu jest pomoc osobom zainteresowanych inwestowaniem na polskiej giełdzie w szybkim zidentyfikowaniu akcji spełniających kryteria Grahama.

Sam wybór akcji nie decyduje jeszcze o sukcesie i nie jest ani jedynym ani nawet najważniejszym warunkiem udanej inwestycji. Co najmniej równie ważne są kryteria sprzedaży akcji jak i predyspozycje psychologiczne. Ponadto, wyniki historyczne takiej czy innej strategii inwestycyjnej (jakkolwiek zachęcająco mogą wyglądać) nie koniecznie muszą powtórzyć się w przyszłości. Dane wykorzystywane w tym serwisie pochodzą z darmowych i ogólnodostępnych źródeł, przez co - pomimo dołożenia wszelkich starań - nie ma gwarancji że są one w 100% poprawne, aktualne i kompletne. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy dokonać dodatkowej weryfikacji wskaźników, najlepiej bezpośrednio w oparciu o raporty finansowe danej spółki.

Serwis prowadzony jest hobbistycznie i utrzymywany ze środków własnych autora.

Wszelkie pytania i sugestie mile widziane.

Wyłączenie odpowiedzialności:

Informacje przedstawione w ramach serwisu "Akcje Grahama" są prywatnymi opiniami autora i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) . Informacji dostępnych  w ramach serwisu czytelnik używa jedynie w połączeniu z własną oceną i na osobiste ryzyko.
Czytelnik podejmuje decyzje inwestycyjne na własną odpowiedzialność.
Autor serwisu i bloga nie odpowiada za treść zamieszczanych reklam.