Jak to działa

  • Notowania są aktualizowane raz dziennie, około dwudziestej.
  • Pozostałe dane (o dywidendach, aktywach, przychodach, itp) są aktualizowane okresowo, w miarę dostępności aktualizacji.
  • Współczynnik C/Z jest obliczany na podstawie zysków za ostatnie cztery kwartały. 
  • Dane spółek o ujemnym wskaźniku C/Z lub C/WK nie są wyświetlane (poza ogólną wyszukiwarką)
  • Piotroski F-Score oraz Accruals Ratio obliczane są na podstawie ostatniego i przedostatniego opublikowanego raportu rocznego. Należy mieć świadomość, że im bliżej opublikowania nowego raportu rocznego, tym bardziej ten wskaźnik jest nieaktualny.
  • Dane finansowe spółek zagranicznych podawane w innych walutach niż PLN przeliczane są w oparciu o kursy NBP na dzień ostatniego notowania akcji danej spółki.

Obecne ograniczenia:

  • Raporty części spółek nie są dostępne lub są dostępne tylko częściowo (głównie z branży finansowej oraz spółek dla których źródła danych są niepełne - np. dla części spółek zagranicznych). Tam gdzie dane są niepełne, nie jest wyliczany wskaźnik Piotroski F-Score
  • Współczynnik C/WK (cena do wartości księgowej) zawiera aktywa niematerialne i prawne. Graham zalecał uwzględnianie tylko wartości materialnych przy obliczaniu C/WK. Z tego względu, dla filtrów wykorzystujących C/WK (obecnie tylko "przedsiębiorczy inwestor") po identyfikacji wstępnej listy akcji spełniających kryteria, aby zawęzić obszar poszukiwań, powinno się na własną rękę przeliczyć wartość kryterium C/WK <1.2 w oparciu o bieżące raporty - tak by nie były wliczane wartości niematerialne.
Wszelkie pytania i sugestie mile widziane. Nad rozwojem strony pracuję w czasie wolnym (którego nie mam zbyt wiele), dlatego proszę o wyrozumiałość.